Przeskocz do treści

Kalendarium

Z A P R O S Z E N I E

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek im. Św. Siostry Faustyny serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane panie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r.o godz. 17.00 w siedzibie domu Św. S. Faustyny w Obornikach ul. Droga Leśna 60

Porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie Zebrani

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zebrania.

4. Wybór protokolanta Zebrania.

5. Przedstawienie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia

6. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2023 r

7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 r

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r. i podjęcie uchwały.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,

 1. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 2. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu
 3. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Nowych Władz
 6. Omówienie założenia budżetu na rok 2024
 7. Omówienie programu działania w roku 2024
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Podjęcie uchwały: 1. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 2023 r.

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2023 r.

3. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.

4. zatwierdzenia budżetu na rok 2024

5. zatwierdzenia programu działania na rok 2024

 1. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2024 r.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów
 3. Ukonstytuowanie się nowych Władz.
 4. Wolne wnioski i głosy.
 5. Zamknięcie zebrania. Zarząd

Zarząd Amazonek uprzejmie informuje ze dnia 18. 04.2023 odbędzie się Walne Zebranie o godzinie 17.00 w siedzibie domu Św. Siostry Faustyny w Obornikach ul. Droga Leśna 60

18.11.2021 godzina 17.00

wykład Aloes dla zdrowia i urody

Dnia 04.05.2021 o godzinie 18.30 w kościele Miłosierdzia Bożego odbędzie się Msza Św. w intencji Danki Koralewskiej

Ogłoszenie

Z dniem 24.10.2020 Stowarzyszenie zawiesza działalność na czas nieokreślony

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Z dniem 1.06.2020 wznawiamy działalność

Spotykamy się we wtorek tj. 02.06.2020 o godz. 17 .00 i w czwartek tj. 04.06.2020 o godz.17.00 . Osoby które biorą udział w programie prosimy o obecność

Ogłoszenie

Zamykamy naszą działalność na czas nieokreślony

Zarząd

Pilne !!!!

W zawiązku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa nasze stowarzyszenie zamyka działalność na okres około dwóch tygodni od dnia 12.03,2020

Ogloszenie

06.03.2020 Msza Św. o godzinie 8.oo z okazji Dnia Kobiet dla Amazonek intencja od Mama Jolki

Ogloszenie

20.02.2020 godzina 11.00 spotykanie osób które zapisały się na kurs komputerowy

Ogłoszenie

Osoby które zapisały się na kurs komputerowy proszone są o przybycie w czwartek o godz. 17.00

 
 
 
 
 

        

          Z A P R O S Z E N I E

                                       NA NADZWYCZAJNE WALNE  ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek im. Św. Siostry Faustyny serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane panie  na nadzwyczajne  walne zebranie które odbędzie się  w dniu  26 kwietnia 2018  (Czwartek) o godz. 18.00 w  siedzibie domu  Św. S. Faustyny w Obornikach ul. Droga Leśna 60

        Porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącej Zebrania i Sekretarza Zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zebrania.
 4. Wybór protokolanta Zebrania.

5.Zmiana Statutu Stowarzyszenia

6.Wolne wnioski i głosy.

7.Zamknięcie zebrania.

     Zarząd

                                                               Danuta Majka

                                                               Barbara Serafin

                                                               Teresa Ruks

                                                               Sabina Margas

                                                              Jolanta Kłosińska

 Oborniki, dnia 10.04.2018

 
 
 
 
 
Msza Święta

Jolanta

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

 

 

 

 

MSZE ŚWIĘTE
ALDONA
ELŻBIETA

HALINKA